Početna
Info o
kanjoningu
Kanjoni u
ponudi
Vodiči
Foto galerija
Video galerija
Skale težine
Opasnosti u kanjonima
Ekologija
Mediji
Kontakt

 


 

 

Skale težine canyoninga...


   U ocenjivanju kanjona postoji tri skale za ocenjivanje težine:

  • vertikale,
  • vode,
  • vremena zadržavanja,

tako da je težina npr kanjona Nevideo v3, a4, III.


SKALA TEŽINE VERTIKALE

 v 1 VRLO LAKO
nema spuštanja užetom,nema penjanja

 v 2 LAKO
spuštanja užetom manja od 10m,lako penjanje

 v 3 MALE POTEŠKOĆE
laka spuštanja užetom do 30m, težine penjanja III*

 v 4 SREDNJE TEŠKO
teška spuštanja užetom preko 30m, težine penjanja do IV+ *

 v 5 TEŠKO
teško spuštanje užetom sa prevesima(vertikale preko 90o),težine penjanja do V*,.plivanje dok se spuštaš odn. plivaš navezan

 v 6 VRLO TEŠKO
teško spuštanje užetom sa prevesima,težine penjanja do VIII+/A2*,bazeni sa jakim strujama

 v 7 EKSTREMNO TEŠKO
vrlo teško spuštanje užetom sa većim prevesima,potrebno praviti osuguravališta(odn. štandove) tokom prelaza,opasni bazeni sa vrtlozima,težine penjanja preko VIII+/A2

*Korišćena UIAA lestvica(za slobodno i tehničko penjanje ) za odredjivanje težine penjanja


SKALA TEŽINE VODE

 a 1 VRLO LAKO
hodanje po plitkoj vodi,malo plivanja

 a 2 LAKO
plivanje manje od 10m,laki skokovi do 3m, kratki tobogani(klizanje niz blage
vodene tokove)

 a 3 MALE POTEŠKOĆE
plivanje manje od 30m,laki skokovi do 5m visine, dugi tobogani.

 a 4 SREDNJE TEŠKO
dugo ostajanje u vodi,skokovi do 5m visine sa teško prilaznim mestom odskoka,vrlo dugi tobogani,sifoni(podrazumeva preron ili plivanje u hodnicima kada je tavanica u neposrednoj blizini ili do vode) vrlo široki i manji od 1m dužine.

 a 5 TEŠKO
duga ostajanja u hladnoj vodi,teška skakanja od 8m sa teškim prilazom odskoka,opasni brzaci,strujanja ,širi sifoni do 2m dužine

 a 6 VRLO TEŠKO
teški brzaci i strujanja bez mogućnosti zaustavljanja,teško plivanje u navezi skokovi da 14m visine,širi sifoni sa dužinama do 3m.

 a 7 EKSTREMNO TEŠKO
ekstremno teški brzaci bez mogućnosti zaustavljanja pri plivanju,vrlo teško
plivanje u navezi,dugački i opasni i uski sifoni


SKALA VREMENA ZADRŽAVANJA

 I Može se proći lako odn. detalji se prolaze lako
Lak put povratka
Ukupno zadržavanje oko 2 sata

 II Voda odn kazani se mogu obići za 15 minuta
30 minuta povratka
Ukupno vreme zadžavanja 4 sata

 III Detalji se mogu proći za 30 minuta
1 sat povratka
Ukupno vreme zadržavanja manje od 8 sati

 IV Detalji se zaobilaze oko 1 sat
2 sata povratka
Ukupno vreme zadržavanja manje od jednog dana

 V Detalji se zaobilaze manje od 2 sata
4 sata povratka
Ukupno vreme zadržavanja 2 dana

 VI Detalji se zaobilaze i po 2 sata
Više od 4 sata povtratka
Ukupno vreme zadržavanja više od 2 dana


Email: rasko@xcanyoning.com


© xCanyoning & Canyoning Serbia