Penjanje u ledu
Ice Climbing


Fotogalerija

 


 

Penjanje u ledu - Ice Climbing

   Penjanje u ledu je jedna od aktivnosti alpinizma. Moguća je u hladnim zimskim danima kada se vodopadi zalede i led postane dovoljno čvrst da izdrži težinu penjača. Potrebna oprema za penjanje u ledu je penjački pojas, dereze, bajle ili ledeni čekići, šlem (sa zaštitnim vizirom), ledeni klinovi.
   Osim prirodnih, postoje i veštački ledopadi koji se prave zbog nekog takmičenja. Postoji i penjanje u improvizovanom ledu, tj. suvo penjanje - dry tooling. U Srbiji je moguće penjanje u ledu na Jelovarniku, Vodoskakalu, Gostilj, Mileševskom, Piljskim i mnogim drugim vodopadima.

Raško Simović     

 

Skale težine za led

   Тežina leda zavisi od više faktora,a osim toga ima i raznih lestvica težine leda. Meni je najinteresantnija (NEI) engleska lestvica za određivanje težina penjanja u ledu.

   Engleska lestvica za određivanje težine penjanja u ledu (NEI) je adaptirana iz škotskog sistema (s obzirom da su Škoti vrhunski penjači u ledu jer im im je priroda podarila dosta ledopada na strmim obalama) od Rick Wilcox-a i Peter Cole-a iz njihovog novoengleskog vodiča za led ''Nijanse plave'':

  • NEI 1: Jednostavan niskougaoni led. Najlakši led za penjanje. Penje se samo uz osiguranje na užetu bez ledenih čekića.
  • NEI 2: Teži niskougaoni led. Ipak je penjanje moguće i sa derezama sa deset krampona.
  • NEI 3: Strmiji led. Potrebno korišćenje ledenih čekića. Osiguranje postavljati na pogodnim mestima mestimično.
  • NEI 4: Težak i led sa kontinuiranom vertikalom. Potrebno češće osiguranje klinovima ili
    ili ledenim klinovima.
  • NEI 5: Najteže kategorije. Ovaj ledopad je uvek sa vertikalom od oko 90 stepeni i vertikale su dugačke (plus ili minus znak se može dodati da bi se predstavila težina detalja).

   Jedan od problema sa NEI skalom je taj sto je bio zatvoren sistem. Iz tog razloga razlika na skali težine penjanja koristeći ovaj sistem nije jako precizna u najmanju ruku. Drugi problem je što se u obzir uzima više terenska priroda mesta za penjanje.


© xCanyoning & Canyoning Serbia